Jaarverslag ingenieursbureau Antea Group

Antea Group Nederland boekt in 2017 beste resultaat ooit

17 mei 2018

Heerenveen, 17 mei 2018 - Antea Group heeft in Nederland een positief resultaat geboekt over 2017. Met een omzet van 202 miljoen euro en een nettowinst van ruim 11 miljoen euro behaalde Antea Group in Nederland het beste resultaat ooit. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het internationaal opererende ingenieurs- en adviesbureau. De Nederlandse organisatie van Antea Group had hiermee een groot aandeel in de mondiale groei van omzet en resultaat.

Klik hier voor het online jaarverslag

Antea Group Nederland

In een sterk concurrerende markt van ingenieurs- en adviesdiensten wist Antea Group Nederland in diverse sectoren zijn leidende positie te versterken en uit te bouwen. De nettowinst steeg van 9,6 miljoen euro in 2016 naar 11,1 miljoen euro in 2017: een toename van 16%. De omzet bedroeg 202 miljoen euro. Dit is een stijging van bijna 6% ten opzichte van 2016. 

Antea Group Nederland profiteerde van een toenemende vraag naar de dienstverlening in vrijwel alle sectoren waar het bureau zich op richt: milieu, veiligheid, infrastructuur, contracten en vergunningen, ruimtelijke ontwikkeling, bouw en installaties en beheer. Een continue focus op kwaliteit van werken, innovatie, internationale zichtbaarheid en klantgerichtheid droeg eveneens bij aan de groei van omzet en winst. 

Wereldwijd: forse stijging nettowinst 

Mondiaal gezien (incl. Nederland) realiseerden de gezamenlijke landenorganisaties van Antea Group een omzetstijging van 395 miljoen euro in 2016 naar 404 miljoen euro in 2017 (+ 2,2%). De nettowinst steeg van 2,3 miljoen euro naar bijna 16 miljoen euro. Door toenemende internationale samenwerking bleek de groep in staat om in een dynamische markt onderscheidende diensten te leveren. Daarnaast verstevigde Antea Group zijn positie in Zuid-Europa en Zuid-Amerika met de overname van het Spaanse ingenieursbureau ICEACSA Consultores. 

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.