Antea Group onderdeel van innovatieprogramma provincie Drenthe

Antea Group onderdeel van innovatieprogramma provincie Drenthe

Persbericht van Provincie Drenthe

9 november 2016
Tags:

Samenwerking moet zorgen voor meer efficiency en innovatie

Innovatieprogramma Drenthe

Begin 2016 sloten de provincie Drenthe, Prolander en RUD Drenthe een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten met Royal HaskoningDHV, Sweco (voorheen Grontmij), Arcadis, Antea Group en de combinatie Witteveen+Bos & BügelHajema. Uit deze samenwerking is een innovatieprogramma ontstaan, waarin projecten als het biobased fietspad in Emmen en het in beeld brengen van asbestdaken via speciale luchtfotografie opgenomen zijn.

In het Innovatieprogramma zijn concrete projecten opgenomen op het gebied van mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie en energie om innovatieve ideeën samen verder te kunnen ontwikkelen. De partijen roepen ook onderwijsinstellingen op om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van deze innovaties. Het is de verwachting dat verdere ontwikkeling van deze innovatieve projecten extra werkgelegenheid oplevert.

De bureaus leveren alle ingenieursdiensten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, ruimtelijke ordening en milieu. De provincie Drenthe, Prolander en RUD Drenthe investeren onder andere in leefbaarheid en een veilig en beter bereikbaar Drenthe. Projecten waarvoor de ingenieursbureaus werkzaamheden met een innovatief karakter verrichten zijn onder andere de verdubbeling van de N34, de opwaardering van de N391, het Knooppunt Emmen-West, Natura 2000-gebied Bargerveen en aanpak van afbraak van asbest zowel in de bodem als op gebouwen.

Downloads: