Antea Group ondersteunt ingebruikname KWA-tunnel

Antea Group ondersteunt ingebruikname KWA-tunnel

8 december 2016

De Koning Willem Alexander-tunnel in Maastricht, de grootste dubbellaagse tunnel van Europa, wordt in de nacht van 15 op 16 december geopend. Antea Group werkt sinds 2012 voor het consortium Avenue2 en is bij dit project betrokken. Nu de openstelling dichterbij komt, is de dienstverlening geïntensiveerd.

Businesslijnen:

Zo hebben we één van de belangrijkste testen, de Systeem Integratie Test (SIT), volledig voorbereid en uitgevoerd. De aanpak van de SIT, vormde, samen met de door ons opgestelde scenario’s en de wijze waarop deze zijn getest, de basis voor de multidisciplinaire oefeningen in de tunnel. Hieraan deden de wegverkeersleiders van Rijkswaterstaat en overige hulpverleners van Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Zuid Limburg mee.  Met de SIT is aangetoond dat het volledige tunnelsysteem, de techniek, organisaties en hun procedures werken en veilig zijn. 

Daarnaast is ook gewerkt aan het op orde krijgen van de ingebruiknamedossiers voor alle betrokken partijen en is er een ingebruiknamedraaiboek opgesteld waarin de werkzaamheden en onderlinge afspraken rondom de gefaseerde ingebruikname zijn vastgelegd.
 
Inmiddels wordt de opgedane ervaring ingezet bij de Spaarndammertunnel te Amsterdam. Hier verzorgt Antea Group nu ook het opleidingstraject voor de verkeersleiders en de directievoerders van de tunnelbeheerorganisatie.