Antea Group onderzoekt bodemgesteldheid festival Appelsap Flevopark

Antea Group onderzoekt bodemgesteldheid festival Appelsap Flevopark

11 november 2015

In opdracht van Stadsdeel Oost heeft Antea Group onderzoek verricht naar de mogelijke effecten van het festival Appelsap op de bodemgesteldheid in het Flevopark. Het festival is in 2015 verhuisd naar het Flevopark. De toestroom van mogelijk tienduizenden festivalgangers leidde tot een verontruste bewoners.

Het onderzoek bestond uit een geautomatiseerde terreininmeting met GPS één week voor en na het festival. Tevens is de eventuele verdichting van de bodem onderzocht en is het grondwatersysteem gemonitoord.

Met het onderzoek zijn grasschade en verkleuring van het gras vastgesteld die direct te relateren zijn aan de festivalactiviteiten. De mate van aantasting van de grasmat is echter beperkt. Daarnaast is vastgesteld dat het festival geen aantoonbare verzakkingen van het maaiveld heeft veroorzaakt in het Flevopark. Aanwijzingen van achteruitgang van de bodemgesteldheid zijn niet gevonden.

In het advies aan het Stadsdeel is aangegeven dat met name de weersomstandigheden in 2015 voor, tijdens en na het festival als zeer gunstig moeten worden gezien. Antea Group adviseert bij mogelijke festivals in de toekomst opnieuw onderzoek te verrichten naar de bodemgesteldheid van het park. De opzet van het onderzoek blijft gehandhaafd maar zal op specifieke onderdelen verder worden gedetailleerd.

Lees hier het artikel van Het Parool:

"Appelsap heeft minimale schade aangericht in het Flevopark"