Antea Group organiseert consultatieronde wetgeving voor ministerie IenM

Antea Group organiseert consultatieronde wetgeving voor ministerie IenM

14 april 2015

Antea Group organiseert op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een viertal workshops in de aanloop naar een wettelijke regeling voor Vrijwillige Stedelijke Herverkaveling. De uitkomsten van de workshops vormen de aanzet de nieuwe wettelijke regeling.

Waarom een wettelijke regeling voor ‘vrijwillige’ herverkaveling? Is het mooie van vrijwillige herverkaveling niet juist dat er geen wet aan te pas hoeft te komen? Het perspectief van de wettelijke regeling ligt op een ander vlak. Het doel is om herverkaveling juist eenvoudiger te maken voor eigenaren en gebruikers van grond en vastgoed. Hierdoor kan de overheid haar faciliterende rol oppakken en heeft de burger meer ruimte om zelf te bouwen en ontwikkelen.

Naast de workshops hebben we een online discussieplatform gecreëerd, waarbinnen de discussie kan doorlopen en de resultaten van de verschillende workshops kunnen worden geborgd.