Antea Group Phoenix Project - Blue Circle

Antea Group partner prestigieus Future & Emerging Technologies project

Samenwerking met o.a. TU Eindhoven, RU Groningen, RWTH Aachen en KU Leuven

17 juli 2017

Antea Group mag zich sinds kort partner noemen van het prestigieuze Future and Emerging Technologies (FET) Open Phoenix-project. Binnen dit grote Europese project bundelden TU Eindhoven, RWTH Aachen, KU Leuven al hun kennis en kunde op het gebied van sensortechnologie. Nu is ook Antea Group toegetreden.

Ondanks dat de mens al veel plekken heeft onderzocht, van de diepzeebodem tot de grenzen van ons zonnestelsel, zijn er nog veel omgevingen ontoegankelijk voor onze technologieën.

Balvormige sensoren

Project Phoenix richt zich op het toepassen van menselijk en kunstmatige intelligentie om ontoegankelijke omgevingen te kunnen meten. Deze verzamelde intelligentie wordt gebruikt op optimale sensoren(‘Smarbles’) te bouwen. Waar traditionele sensoren niet bruikbaar zijn op slecht bereikbare plekken als olietanks, zonder dat daarbij processen stilgelegd worden, kunnen ‘Smarbles’ metingen verrichten terwijl het proces doorloopt. De sensoren zijn ongeveer zo groot als een golfbal en bewegen mede door hun vorm mee in een waterige stroom.

Commercieel haalbare producten

Een belangrijke rol voor Antea Group is weggelegd in de valorisatie van het project.  Als enige toegetreden partner uit de commerciële markt zal Antea Group zich buigen over de toepassing in commercieel haalbare producten. Doel hierbij is om binnen een afzienbare periode een bruikbare technologie te realiseren voor onder andere overheden en bedrijfsleven.

Naast Antea Group is ook Rijksuniversiteit Groningen toegetreden. Zij zullen zich vooral richten op de integratie van expert kennis in het systeem.