Klimaatadaptie Noord - Antea Group

Antea Group partner van Klimaatadaptatie netwerk Noord-Nederland

13 november 2017

Tijdens de Noordelijke Klimaattop, afgelopen donderdag 9 november 2017 in de Energy Academy Europe, ondertekende Antea Group de uitgangspunten van het netwerk Klimaatadaptatie Noord-Nederland. Dit netwerk bestaat uit overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties en natuurorganisaties.

Mondiaal klimaatinstituut Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA)
Behalve het versterken van de onderlinge samenwerking wil Klimaatadaptatie Noord-Nederland zich nadrukkelijk inzetten ten behoeve van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation. Dit mondiale klimaatinstituut krijgt een plek in Groningen en in Rotterdam. Het klimaatinstituut gaat landen, organisaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing.

Antea Group houdt zich als ingenieurs- en adviesbureau al meer dan 65 jaar bezig met het leveren van duurzame oplossingen voor beheer en ontwikkeling voor een gezonde leefomgeving. Klimaatadaptatie speelt daarin een belangrijke rol. Waterveiligheid, (stedelijk) waterbeheer, stadsklimaat (hittestress) zijn regelmatig integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen waarbij wij betrokken zijn.

Voorbeeldprojecten van Antea Group zijn onder andere:

Antea Group is lid van het NWP. Het ’Netherlands Water Partnership’ ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Tweehonderd organisaties, profit en non-profit, van drinkwater tot dijken, hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.