Antea Group versterkt positie in windenergie

Antea Group versterkt positie in windenergie

16 mei 2014

Antea Group heeft met twee mooie opdrachten voor de provincie Noord-Holland en Friesland zijn positie als adviseur windenergie verder versterkt. Antea Group gaat adviseren bij het uitwerken van de provinciale windopgave. 

Voor de provincie Noord-Holland stelt Antea Group het plan-MER op voor het herstructureringsbeleid Wind op Land. Hiermee geeft de provincie inhoud aan de extra taakstelling van 105,5 MW die zij met het Rijk heeft afgesproken. Met het plan-MER worden de gebieden geselecteerd waar de nieuwe windparken gerealiseerd kunnen worden. De door Provinciale Staten in 2012 vastgestelde herstructureringscriteria vormen hierbij het uitgangspunt. 

De provincie Noord-Holland is tevreden met de aanpak van Antea Group op deze specifieke opgave en de wijze waarop deze gekoppeld werd aan politieke besluitvorming.

In Friesland is Antea Group door Fryslan Foar de Wyn (FFDW) gevraagd om te begeleiden bij het transparant en navolgbaar samenstellen van een integraal beoordelingskader, om de initiatieven voor nieuwe windparken te beoordelen.

Op basis van een effectenmatrix bouwt Antea Group een GIS-applicatie. Verschillende scenario's kunnen hiermee in beeld worden gebracht ter ondersteuning van het werk van de Adviescommissie, die haar advies voorlegt aan Gedeputeerde Staten. FFDW was te spreken over de inhoudelijke expertise en ervaring en betrokkenheid van Antea Group.