Antea Group werkt aan oplossing voor fijnstof

10 december 2013

Een Europees consortium van onderzoekers publiceerde op maandag 9 december 2013 in het toonaangevend magazine The Lancet dat langdurige blootstelling aan fijnstof, zelfs bij concentraties beneden de officiële Europese norm, de kans op vroegtijdig overlijden verhoogt.

Het sterkste effect op de gezondheid vonden de onderzoekers bij fijnstof kleiner dan 2,5 micrometer. De EU heeft daarvoor een norm van 25 microgram per kubieke meter lucht vastgesteld. In de analyse vonden de onderzoekers echter dat er bij mensen die wonen in gebieden waar de concentratie fijnstof onder die norm zit, toch een verhoogd risico is op vervroegde sterfte. Zelfs onder de 10 microgram per kubieke meter was nog een verhoogd risico te zien.

Antea Group is bezig met een revolutionaire oplossing voor het probleem van fijnstof langs autosnelwegen en in drukke binnensteden. Binnenkort zal Antea Group hier meer over publiceren.
 

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Dit bericht betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. 

Downloads: