Antea Group wijst fietsers in Zweden de weg

Antea Group wijst fietsers in Zweden de weg

28 januari 2014

Antea Group is door de Swedish Transport Administration gevraagd om een beleidskader voor fietsbewegwijzering op te stellen. Naar aanleiding van de in 2011 gehouden Think Bike workshops in Miami (USA) is de Zweedse overheid bij Antea Group terecht gekomen.

Businesslijnen:

Wegbeheerder Swedish Transport Administration (Trafikverket in het Zweeds) is onder meer verantwoordelijk voor de lange termijn infrastructuur planning voor alle soorten van transport. De fietsbewegwijzering in Zweden kent geen eenduidige lijn. Antea Group is gevraagd om een algemene handleiding op te stellen met handvatten waarmee provincies in Zweden de bewegwijzering op uniforme wijze kunnen opstellen.

Bij het opstellen van het beleidskader werkt Antea Group samen met het Zweedse adviesbureau Tyrens. Voordat het beleidskader opgeleverd wordt, geeft Antea Group in maart van dit jaar een workshop in Zweden, waarbij verschillende overheidsinstanties input leveren voor het beleidskader.