Stage Best Value TU student CME GMCS

Antea Group zet stevig in op doorontwikkeling Best Value

15 mei 2018

Met maar liefst vier afstudeerders zet Antea Group zwaar in op kennisontwikkeling en de verdieping van Best Value. De vier studenten doen onderzoek naar de combinatie van actuele en praktische thema’s in relatie tot Best Value.

Eén van de onderzoeksvragen is hoe Best Value kan bijdragen aan Circulair Aanbesteden. Masterstudent Construction, Management & Engineering (CME) Anna van Veenen aan de Technische Universiteit Delft gaat zich hiermee bezighouden. Rachel Bwatoe, Bachelor student aan het Windesheim Flevoland, onderzoekt de relatie tussen Systeemgerichte Contractbeheersing en Best Value. Bart van de Pol, Masterstudent CME aan de Universiteit Twente onderzoekt de impact van Best Value op de transactiekosten bij een Best Value aanbesteding en Wessel Verhaar, Masterstudent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoekt de maatschappelijke impact van Best Value in een bestuursrechterlijke omgeving.

Het Best Value team van Antea Group telt veertig adviseurs waarvan één A en twee A+ gecertificeerde consultants. Met de inzet op wetenschappelijk onderzoek naar Best Value wil Antea Group de toepasbaarheid en objectieve waarde van de samenwerkingsvorm verder ontwikkelen.

Meer weten over de Best Value diensten van Antea Group of de afstudeeronderzoeken? Neem contact op met Frank Smit of het Adviesteam Best Value.