lv woz

Begin op tijd met datascan voor LV WOZ

1 oktober 2015

Antea Group en Centric hebben in 2014 de Datascan Landelijke Voorziening WOZ ontwikkeld. Verschillende gemeenten hebben en maken gebruik van deze scan. In 2016 moeten alle WOZ-gegevens van gemeenten in één systeem staan van de Rijksoverheid; Landelijke Voorziening WOZ, dit is een onderdeel van de Basisregistratie. De ervaring leert dat op tijd beginnen met het controleren van gegevens noodzakelijk is.

Resultaten
Tot nu toe zijn de volgende punten opgevallen bij de uitgevoerde datascans:

  • De consistentie in de opbouw van de data is een groot struikelblok. 
  • De registratie van sluimerende objecten is ingewikkeld. Eerst moet het sluimerende object worden opgevoerd en daarna kunnen de gerelateerde objecten eraan worden gekoppeld. 
  • Veel gemeenten voldoen niet aan de minimale eisen voor relaties tussen BAG en WOZ. De minimale eis is dat 90% van de verblijfsobjecten en 90% van de panden zonder verblijfsobjecten gekoppeld moeten zijn aan een WOZ-deelobject. 

Nadat de scan gedaan is, hebben gemeenten vaak nog drie tot zes maanden nodig om de uitval correct te verwerken. Het is dan ook van belang om op tijd te starten met het krijgen van inzicht in de kwaliteit van de data.