Beheer centraal in de vervangingsopgave

Beheer centraal in de vervangingsopgave

5 december 2017

Help! In de periode 2020-2025 staat er een enorme vervangingsopgave van de openbare ruimte te wachten. Veel infrastructuur en kunstwerken zijn rond de jaren 60 van de vorige eeuw aangelegd en naderen het einde van hun (technische) levensduur. Voor assetmanagers en domein beheerders van kapitaalgoederen speelt nu de vraag: Wat moet er vervangen worden en hoe?

Antea Group organiseerde een themamiddag ‘Vervangingsopgave’ voor gemeenten, waarin dr. ir. Geert Roovers en ir. Theus van den Broek vertelden over hoe deze opgave aangepakt kan worden.
 

Met inzichten uit een voor Rijkswaterstaat ontwikkelde werkwijze werd een case aangepakt. Allereerst werd met een basisvervangingsanalyse in de tijd de vervangingsopgave in kaart gebracht. Relevante (toekomstige) ontwikkelingen zijn meegenomen in de uiteenzetting. Bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptie en smart mobility. Alle informatie werd inzichtelijk gemaakt in een adaptief schema, waarin alle belangrijke beslismomenten zijn opgenomen. Hieruit kunnen mogelijke strategieën worden afgeleid. Rekken we vervangingen met levensverlengend onderhoud? Halen we de hele wijk tegelijktijdig met de vervanging van de riolering van het gas af?
 

Tijdens de themamiddag is duidelijk geworden dat bewustwording van onomkeerbare beslismomenten helpt in de strategische besluitvorming. Daarnaast werd duidelijk dat er verder gekeken moet worden dan de eigen (afdelings)grenzen om integraal af te kunnen stemmen. Kansen en ontwikkelingen voor een betere inrichting moet hierbij mee worden gewogen. De aanpak geeft de assetmanager en/of beheerder een centralere positie in de vervangingsopgave.
 

Met de systematiek draagt Antea Group bij aan de vervangingsopgave en biedt het handvatten aan voor strategisch asset management in gemeenten. Zo wordt de enorme vervangingsopgave ineens een hele leuke uitdaging!