Beleef de vismigratierivier in Virtual Reality

Beleef de vismigratierivier in Virtual Reality

24 mei 2016

Op zaterdag 21 mei werd tijdens Wereldvismigratiedag de vispassage van De Nieuwe Afsluitdijk geopend. Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland, verrichtte samen met Rob Veenman, hoogheemraad van Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de openingshandeling.

Antea Group was bij de opening aanwezig. Daar werd in het tijdelijke beleefcentrum op Kornwerderzand de Virtual Reality attractie geopend. Bezoekers kunnen hiermee een duikhelicoptervlucht maken door de vismigratierivier. Deze attractie is door Antea Group en 3D GEO Media ontwikkeld.

De vismigratierivier is een geleidelijke overgang tussen zout en zoet water van vier kilometer lang. Deze nabootsing van de natuurlijke situatie moet leiden tot een herstel van de visstanden. Door het treffen van al deze vismigratiemaatregelen, krijgen 600 miljoen vissen weer ruim baan. De realisatie van de rivier vindt in 2018 plaats.

Antea Group geeft verder voor het project De Nieuwe Afsluitdijk advies over getijdenenergie en verzorgt de aanbesteding voor de bouw van het definitieve beleefcentrum. 

 

 

Downloads: