Benchmark beheer openbare ruimte van start

10 november 2014

Beheer van de openbare ruimte is een uitdagende opgave. Gemeenten moeten veel keuzes maken wat betreft kwaliteit, budget, proces en organisatie. Hoe staan gemeenten ervoor? En waar is winst te behalen in het beheerproces? Gemeente kunnen weer meedoen aan de benchmark van Antea Group. Deze geeft snel en objectief inzicht in de prestaties wat betreft beheer en onderhoud van openbare ruimte, wegen en groen.

Deelnemende gemeenten vullen een digitale vragenlijst in en ontvangen relevante stuurinformatie voor hun beheerders, management en bestuur. De benchmark houdt rekening met verschillen in inwonertal, stedelijkheid en ondergrond. Alle gemeenten zijn uitgenodigd om mee te doen.