Hus en Hiem

Besturingsmodel voor welstandsadvisering

16 maart 2015

De bouwkunstige schoonheid van Fryslân bevorderen. Dat is wat de adviseurs van hûs en hiem sinds 1925 drijft. Tegenwoordig leveren zij aan 23 Friese gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit. Antea Group gaat deze professionals ondersteunen bij de implementatie van het Besturingsmodel voor een Gemeenschappelijke Regeling.

Samen kijken we naar de taken, de producten en de werkprocessen van hûs en hiem. Vandaaruit worden kentallen ontwikkeld en prognoses berekend op basis van aantallen te verwachten producten vanuit de 23 Friese gemeenten. Op deze wijze werken we naar een betere balans tussen vraag en aanbod in de ruimtelijke kwaliteit. Zodat de organisatie van hûs en hiem kan sturen op de formatiebehoefte.

In hoofdzaak bestaat de dienstverlening van hûs en hiem uit adviezen omtrent welstand en monumentenadvisering. Door een verruiming van de wetgeving omtrent vergunningsvrij bouwen en de gevolgen van de economische crisis (bouwcrisis) is de behoefte aan met name de welstandadvisering in absolute aantallen teruggelopen. Deels is deze terugloop structureel, en deels niet, de aantallen adviezen nemen momenteel weer toe.