Bezoek internationale normcommissie River Energy Converters aan vestiging Almere

Bezoek internationale normcommissie River Energy Converters aan vestiging Almere

29 september 2015

Als onderdeel van Antea Group’s ambities op het gebied van energiewinning uit water wordt er deelgenomen aan een tweetal internationale werkgroepen van de normcommissies IEC-TC114 Marine energy voor energie uit rivierstroming. Een van de commissies waaraan Antea Group deelneemt is die van “Power performance assessment”, de norm die zich buigt over de te volgen testprocedures voor River Energy Converters.

Businesslijnen:

Komende week, donderdag 1 en vrijdag 2 oktober, brengen collegae uit Canada en de Verenigde Staten een bezoek aan onze vestiging in Almere om face-to-face aan deze norm te werken. Na voorbereidend werk via telefoonconferenties zal tijdens deze meeting het individuele werk van de werkgroep leden worden samengevoegd tot één document waar de hele werkgroep achter staat.

De werkgroep zal tevens een bezoek brengen aan de grootste tidal current getijdencentrale in de wereld die thans door onze zusterorganisatie Strukton met partners wordt gerealiseerd in de Oosterscheldekering. Antea Group heeft ten behoeve van dit werk een deel van de benodigde engineering verzorgd.