BGT controle Antea Group webgis gisconnect

Brabantse waterschappen kiezen voor BGT controle door Antea Group

12 februari 2015

Drie Brabantse waterschappen hebben Antea Group ingeschakeld om de opgebouwde Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te laten controleren. Het is de taak aan Antea Group om te contoleren of de bestanden voldoen aan de gestelde eisen en passen in de werkprocessen van de waterschappen.

Controleproces volgen

De drie waterschappen kunnen het gehele controleproces volgen via een GISconnect-omgeving. Zo blijven de waterschappen op de hoogte van het proces. Ook voor gemeenten die in hun beheeromgeving gebruik willen maken van gecontroleerde BGT-gegevens, worden dit soort controles uitgevoerd.

GISconnect: beheerinformatie in openbare ruimte

Antea Group is marktleider op het gebied van beheerinformatie in de openbare ruimte. De adviseurs van Antea Group kennen de processen en de systemen van beheer en de BGT dan ook als geen ander. Het is dan ook logisch dat Antea Group zich in de BGT-keten richt op advisering tussen deze werelden. Denk hierbij aan ambitiebepaling, projectleiding, datascans, inrichten beheerorganisatie en de koppeling tussen GBI en het BGT-systeem.