Certificaat voor uitvoeren archeologische werken uitgereikt

Certificaat voor uitvoeren archeologische werken uitgereikt

14 december 2016

Certificatie-instelling Hobéon heeft op 9 december het certificaat uitgereikt, waarmee ingenieurs- en adviesbureau Antea Group als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd is voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden volgens de nieuwe Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL SIKB 4000).

Voordat het certificaat daadwerkelijk overhandigd kon worden is in een relatief korte periode door Hobéon en Antea Group nauw samengewerkt om de certificering vorm te geven. Door middel van audits heeft Hobéon gecontroleerd of Antea Group aan de gestelde normen en eisen voldoet. Deze audits hebben zowel in het veld als op kantoor plaatsgevonden. 

Voor beide partijen een nieuwe manier van werken waarbij is gebleken dat binnen de BRL 4000 een sterke koppeling bestaat tussen kwaliteitsborging van de werkprocessen en de archeologische inhoud en vakmanschap. Volgens Wienke Blomen van Hobéon is er daarom niet voor gekozen om als certificerende instelling alleen vinkjes te zetten bij bepaalde processen, maar juist ook naar de archeologische inhoud te kijken om zo de kwaliteit te waarborgen. 

En er zijn meer nieuwe uitdagingen. Zoals het beoordelen en toetsen van archeologen als KNA-actor. Werkervaring en kennis van een archeoloog moeten inzichtelijk worden gemaakt én onderhouden worden. Voor Antea Group heeft dat heel concreet impact op wie bijvoorbeeld ingepland wordt op een project. Voor Hobéon betekent dit dat zij eens in de vier jaar elke archeoloog beoordelen op zijn of haar actorschap. Een hele klus die je samen voor elkaar moet krijgen. 

Volgens Léon Verhoeven (Antea Group) is de overhandiging van het certificaat daarom niet zozeer een afsluiting. Het is het startsein voor een manier van werken in de archeologie waarbij duidelijke afspraken op het gebied van kwaliteitsborging en inhoudelijk vakmanschap de leidraad vormen. 

Zie ook de foto's op Facebook.