Circulaire sloop gebouwen gemeente Almere

Circulaire sloop gebouwen gemeente Almere

17 december 2015

In Almere komt het slopen van gebouwen nog bijna niet voor. En als het moet gebeuren dan gaat de afdeling Gebouwen en Grondzaken hier zorgvuldig mee om. Zeker omdat de gemeente een afvalloze-stad wil worden. Voor de komst van het nieuwe Upcycle Center in Almere-Haven moet het pand aan de Steiger 113 circulair gesloopt worden. Aan Antea Group is de opdracht gegeven om dit project voor te bereiden en te begeleiden.

Een ‘sloopteam’ is geformeerd met vertegenwoordigers van de gemeente, sloopbedrijf Maton, Antea Group en de Afvalstoffenbank van Strukton. Na een uitgevoerde materiaalinventarisatie is er gebrainstormd over de herbestemming van de materialen. De uitkomst van de LCA en LCC berekeningen is dat ca. 85 % van de materialen een nuttige herbestemming (b.v. in het upcycle center) krijgt of kan worden gerecycled.

De afvalstoffenbank van Strukton heeft het project als case study aangemeld voor het Europese onderzoeks- en innovatieproject HISER. Voor de gemeente Almere is het project een goed voorbeeld voor het sloopbeleid van de komende jaren en een positieve bijdrage aan de duurzaamheids- en afval ambities.