Doelstellingen reductie CO2-emissie

1 juli 2013

Antea Group neemt zijn verantwoordelijkheid voor een ‘volhoudbare toekomst’ en investeert bewust in minder CO2-emissie (uitstoot). Antea Group heeft de volgende concrete reductiedoelstellingen geformuleerd:

Scope 1 en 2
Het betreffen directe emissies door eigen activiteiten (zoals zakelijk verkeer) en ingekochte energie, waar Oranjewoud veel invloed op heeft.

(Doelstellingen per fte in 2015 ten opzichte van 2009)

Doelstelling Scope 1 + 2: 25% minder CO2-emissie 

Subdoelstellingen

Scope 1

  • Aardgasverbruik: 5% minder CO2-emissie
  • Zakelijk verkeer leaseauto's: 2,5% minder CO2-emissie

Scope 2

  • Elektriciteitsverbruik: 80% minder CO2-emissie
  • Zakelijk gebruik privé-auto's: 5% minder CO2-emissie

Scope 3
Dit is de CO2-emissie die wél verbonden is aan Oranjewoud, maar waar de organisatie minder invloed op heeft. De emissie wordt namelijk elders in de keten veroorzaakt. De belangrijkste bij Oranjewoud zijn woon-werkverkeer en papierverbruik.

(Doelstellingen per fte in 2015 ten opzichte van 2010)

Doelstellingen scope 3

  • Woon-werkverkeer: 6% minder CO2-emissie
  • Papierverbruik: 6% minder CO2-emissie