Dronten en Zeewolde tekenen voor gezamenlijk projectbureau Wind

Dronten en Zeewolde tekenen voor gezamenlijk projectbureau Wind

Persbericht

17 november 2016

DRONTEN - Vanmiddag zetten de gemeenten Dronten en Zeewolde gezamenlijk hun handtekening onder de overeenkomst voor het Projectbureau Wind. Het Projectbureau Wind ondersteunt deze gemeenten bij de uitvoering van de windenergieplannen zoals vastgesteld in het Regioplan Wind. De doelstelling is om met deze windenergieplan-nen met minder molens meer energie op te wekken. Dit komt neer op 1390,5 megawatt (MW) opgesteld vermogen in de provincie Flevoland in 2020.

Businesslijnen:

Foto: Fotostudio Wierd

Aanspreekpunt en kaderstellend

Fotostudio WierdHet projectbureau is een verlengstuk van de betrokken gemeenten en fungeert als centraal aanspreekpunt voor initiatiefnemers van windprojecten. Daarin treedt zij kaderstellend op naar initiatiefnemers die windprojecten willen realiseren in de vier projectgebieden die ver-deeld liggen over de provincie. Het projectbureau ondersteunt de initiatiefnemers bij de be-stuurlijke en ambtelijke (vergunnings-)processen om tot een snelle realisatie van windpro-jecten te komen. De betrokken overheden blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedures. Het Projectbureau Wind wordt de komende jaren ondersteund door adviseurs van Ingenieurs- en Adviesbureau Antea Group.

Regioplan Windenergie

Meer windenergie met minder molens. Dat is de kern van het Regioplan Windenergie. De aanleiding hiervoor is de opdracht van het rijk om in 2020 jaarlijks 6000 megawatt aan wind-energie op te wekken. De provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde, Dronten en Le-lystad willen samen bestaande kleine windmolens in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland vervan-gen door nieuwe, grotere exemplaren met meer vermogen.