fietsenprobleem aanpakken met workshop

fietsenprobleem aanpakken met workshop

22 april 2016

Op woensdag 13 april jl. heeft Antea Group gelijktijdig vier workshops ‘fietsparkeren’ georganiseerd bij de gemeente Almere. Met de resultaten van deze sessies gaan wij nu aan de slag om tot een gedegen inrichtingsplan van de gebieden te komen, met bijbehorend handhavingsplan en organisatieadvies.

De overlast van fout en hinderlijk geparkeerde fietsen, de aanwezigheid van weesfietsen en wrakken is een doorn in het oog van winkeliers, handhavers, bewoners en de gemeente. De gemeente Almere wil voor dit probleem een inrichtingsplan voor de verbetering van bewaakte stallingen, het organiseren van onbewaakt fietsparkeren en een advies voor handhaving en organisatie van de stallingen, wees- en wrakfietsen hebben. 

Tijdens de workshop hebben acht collega’s samen met ruim 20 stakeholders zich gebogen over verschillende delen van de stad, ieder met zijn eigen problematiek. In vier groepen is gekeken waar de grootste knelpunten zitten, ‘gedroomd’ over het ideaalplaatje en vervolgens realistisch gekeken wat de wens moet zijn.