Gastcollege over mens en risicomanagement

Gastcollege over mens en risicomanagement

20 oktober 2016

Voor vierdejaars studenten van de opleiding Civiele Techniek van Avans Hogescholen heeft Jasper van den Heuvel (organisatieadviseur bij Antea Group) op vrijdag 7 oktober een gastcollege gegeven over het belang van het menselijk aspect binnen risicomanagement. Het gastcollege is onderdeel van de cursus Risicomanagement binnen de minor Infrastructuur.

Antea Group werkt vanuit een visie waarin risicomanagement en projectbeheersing worden uitgevoerd met aandacht voor balans in middelen, organisatie en de mens. Met name het menselijk aspect van risicomanagement is vaak onderbelicht. 

Door in het gesprek over risico’s en kansen ook de persoonlijke drijfveren en voorkeuren te respecteren en te benutten wordt risicomanagement effectiever. We noemen dit risicogestuurd handelen. 

De studenten hebben naast theorie inzicht gekregen in hun eigen voorkeuren en wat dit betekent voor de samenwerking in de werkgroepen waarin ze een tender-offerte voor een groot infraproject moeten schrijven. Hiervoor is de profieltest gebruikt die Antea Group ontwikkeld heeft om het gesprek over samenwerken aan risico’s en kansen te stimuleren.