Workshop energietransitie romagazine goirle

Geslaagde workshop met ‘Energie Transitie Dashboard’ op ROm-seminar

6 februari 2018

Op het goed bezochte seminar ‘Regie bij Energietransitie’ op 1 februari in Amersfoort, is door de adviseurs van Antea Group een levendige workshop verzorgd met behulp van de applicatie ‘Energie Transitie Dashboard’. In de workshop werd aan de hand van een rollenspel door de deelnemers gediscussieerd over mogelijke verduurzamingsscenario’s.

Businesslijnen:

Effecten van maatregelen als energiebesparing, plaatsen windmolens, realiseren zonneparken en de inzet op bio-energie konden hierbij direct worden gevisualiseerd en doorgerekend in de digitale kaart. Naast plaatsing op de kaart konden maatregelen ook van een gepland jaartal worden voorzien, daarmee gefaseerd toewerkend naar een energie-neutrale gemeente per 2050.

Verschillende kaartlagen zoals bebouwing, eigendommen, bestemmingen en natuurbeschermingsgebieden zijn gecombineerd. Hierdoor ontstond een levendige discussie over de (on-)mogelijkheden van ruimtelijke inpassing. 

Energie transitie duurzaamheid Goirle

De inzet van het Energie Transitie Dashboard kan een effectieve ondersteuning vormen bij de discussie met alle stakeholders over gewenste verduurzamingsscenario’s. Op deze wijze draagt het Dashboard bij aan het vergroten van het inzicht, het draagvlak en de concretisering van te nemen verduurzamingsmaatregelen.

Het Energie Transitie Dashboard is een gezamenlijke ontwikkeling van Antea Group B.V., NedGraphics B.V. en Imagem B.V.

Energietransitie dashboard duurzaamheid