Grip op gemeentelijk areaal vanuit de lucht met ‘Aireaal’

Grip op gemeentelijk areaal vanuit de lucht met ‘Aireaal’

11 november 2015

In Nederland is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de opbouw van de diverse (basis)registraties, de BGT, BOR, BAG en WOZ. De informatie uit deze registraties veroudert snel en Antea Group heeft een nieuwe dienst ontwikkeld om integraal databeheer mogelijk te maken: AIReaal.

Om de actualiteit en kwaliteit van de (basis)registraties op peil te houden, is een controlemethodiek nodig die veranderingen structureel in beeld brengt. Hiervoor heeft Antea Group Aireaal ontwikkeld. Het succes van deze dienst is een combinatie van nieuwe technieken en integrale aanpak op meerdere registraties: BGT, BOR, BAG en WOZ.

Wij vergelijken twee jaargangen luchtfoto’s met uw registraties en verwerken de gevonden mutaties. Daarmee krijgen gemeenten actuele, betrouwbare en consistente data. Het voordeel van Aireaal is dat de mutatiesignaleringen objectgericht zijn. Hierdoor zijn de mutaties perfect te specificeren per registratie en gericht af te handelen. Daarnaast wordt een deel van mutaties via een koppelvlak direct in uw gemeentelijk systeem ingelezen. Hierdoor bespaart u tijd en geld.