Groen licht voor Tidal Technology Center Grevelingendam

Groen licht voor Tidal Technology Center Grevelingendam

16 september 2016

Op de Grevelingendam wordt volgens planning in april 2017 gestart met de bouw van een uniek testcentrum voor getijdenenergie, het TTC-GD. Ondersteund door Rijkswaterstaat en de provincies Zeeland en Zuid-Holland, ondertekenden TTC-NL, Antea Group en BT Projects hiervoor deze maand een samenwerkingsovereenkomst, een grote mijlpaal in de realisatie van TTC-GD.

De komst van het TTC-GD is een belangrijke stap in de ontwikkeling van getijdenenergie: het winnen van energie uit eb en vloed. Het doel van het TTC-GD is om op schaal technologieën en materialen te testen, kennis te verzamelen en zo de commerciële uitrol van getijdenenergie te versnellen.
Antea Group heeft zich in de aanloopfase van de afgelopen 4 jaar gericht op procesmanagement, vergunningen en engineering en is verantwoordelijk voor de uitvoering. BT Projects draagt als ontwikkelaar zorg voor de financiering. Met de bouw van TTC-GD is een investering van 25 miljoen euro gemoeid.

Prinsjesfestival: energie uit water

Het TTC-GD en energie uit water worden deze week uitvoerig belicht tijdens het jaarlijkse Prinsjesfestival in Den Haag waar de provincie Zeeland dit jaar partner van is. De Nederlandse Vereniging voor Energie uit Water (EWA), met Piet Ackermans als voorzitter, verzorgt op vrijdag 16 september een programma rondom dit onderwerp waarbij een 3D-visualisatie van het centrum gepresenteerd wordt.