HAALBAARHEIDSSTUDIE EN WEGONTWERP INTERCONTINENTALE SNELWEG IN GEORGIË

HAALBAARHEIDSSTUDIE EN WEGONTWERP INTERCONTINENTALE SNELWEG IN GEORGIË

12 april 2017

Antea Group heeft een Wereld Bank opdracht gewonnen in Georgië voor een wegontwerp van een snelweg tussen de hoofdstad Tbilisi en de grensovergangen van Azerbeidzjan en Armenië. Dit project maakt onderdeel uit van de intercontinentale snelweg E60 die als nieuwe verbindingsroute het economisch transport tussen Centraal Azië enerzijds en Turkije met Europa anderzijds moet versterken.

Businesslijnen:
Tags:

Vanaf 1 maart is een expertteam van Antea Group afgereisd naar Tbilisi. Het Departement Wegen van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Infrastructuur van Georgië ‘Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia’ heeft opdracht verleend aan Antea Group om een haalbaarheidsstudie en definitief ontwerp voor de uitbereiding van de wegtracés Rustavi-Red Bridge en Rustavi-Sadakhlo in Georgië uit te voeren. Dit project wordt uitgevoerd door Antea Group in consortium met het dochterbedrijf Unihorn India en de Georgische partners PMCG en Sakgzametsniereba. 

Het project is gefinancierd door de Wereld Bank en heeft een doorlooptijd van bijna een jaar. De studie bestaat uit een haalbaarheidsstudie om te komen tot een voorkeursvariant voor de genoemde tracés. Alle vakdisciplines zijn vertegenwoordigt bij het opstellen van de haalbaarheidsstudie door het ruwe landschap van Georgië. Twee ongetemde rivieren en een berggebied zullen doorkruist moeten worden op een onstabiele ondergrond. Nieuwe verkeersonderzoeken en de laatste technieken voor het vervaardigen van een digitaal terrein model worden toegepast om de economisch meest geschikte route te bepalen waarbij ook gekeken wordt naar milieu aspecten en sociaal economische invloeden. Als de economisch meest geschikte route eind juli is vastgesteld door de opdrachtgever, zal ons team starten met de uitwerking van het definitieve ontwerp en het opstellen van de FIDIC aanbestedingsdocumenten. Separaat aan de uitwerking van de aanbestedingsdocumenten wordt door ons team ook de grondaankopen en eventueel te doorlopen onteigeningsprocedure opgestart.