Handboek Incidentbestrijding op het water is af

Handboek Incidentbestrijding op het water is af

12 oktober 2015

Met dank aan een bijdrage vanuit SAVE is vorige week het Handboek Incidentbestrijding op het water gepresenteerd.

Het handboek beschrijft de unieke samenwerking tussen land- en waterpartners in Nederland. De eerste editie van het handboek stamt uit 2009 en was het resultaat van het project Waterrand. In de loop der jaren is een professionele multidisciplinaire samenwerking ontstaan tussen de land- en waterpartners. Denk hierbij, naast brandweer, ambulancedienst en politie, aan Rijkswaterstaat, Kustwacht, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en reddingbrigades. In de nieuwe versie van het handboek is dit geheel geactualiseerd beschreven.

Diverse ontwikkelingen in het veiligheidslandschap waren voor het IFV, die de formele beheerder van het document is, aanleiding voor een actualisatie. Vanuit SAVE is de rol van penvoerder projectgroep ingevuld. Het handboek is vanuit hier te benaderen.