Herontwikkeling Robert Scottbuurt Amsterdam

Herontwikkeling Robert Scottbuurt Amsterdam

21 september 2015

Antea Group ondersteunt woningcorporatie Eigen Haard bij de herontwikkeling van de Amsterdamse Robert Scottbuurt. Een buurt met veel potentie: gelegen binnen de ringweg A10, met mooie architectuur in een groene omgeving, diverse culturen en betrokken buurtbewoners. Maar waar ook sprake is van een leefbaarheids- en veiligheidsprobleem. Op sociaal, economisch en fysiek vlak moet worden ingegrepen om verdere verslechtering te voorkomen

Een intensief ‘meespraaktraject’ met o.a. de bewoners leidde in 2010 tot het Vernieuwingsplan Robert Scottbuurt ‘Op reis naar een mooie toekomst’. Samen met Eigen Haard en een stedenbouwkundig bureau werkt Antea Group nu aan verdere uitwerking van een deel van het Vernieuwingsplan: de herinrichting van het plangebied, dat wordt gevormd door het Fridtjof Nansenhof e.o.

Antea Group draagt zorg voor de toetsing en onderzoeken op het gebied van geluid, milieuhinder van omliggen de bedrijven, natuur, externe veiligheid en water. Daarnaast stelt Antea Group het bestemmingsplan op, dat de gemeente in procedure kan brengen, om de boogde herontwikkeling van het plangebied mogelijk te maken. We zijn verheugd betrokken te zijn bij deze prachtige stedelijke herontwikkeling in het hart van Amsterdam.