Waterplassen

Implementatiestrategie nieuwe normering waterveiligheid

21 mei 2015

Binnen het Deltaprogramma zijn nieuwe normen voor de waterkeringen ontwikkeld en bekrachtigd in de Deltabeslissing Waterveiligheid. Hierbij is een overstap gemaakt van een overschrijdingskans naar een overstromingskans. De onderliggende theoretische benaderingen zijn inhoudelijk ingewikkeld en de potentiële gevolgen zijn niet altijd helder. De consequenties van de nieuwe normering liggen bij de individuele waterschaporganisaties.

De Unie van Waterschappen heeft Antea Group gevraagd om een gezamenlijke strategie voor de implementatie van de nieuwe normering te ontwikkelen. Antea Group heeft hiervoor een ervaren team ingezet met kennis van implementatie, waterschappen, het HWBP, VNK en toetsen van waterkeringen en de nieuwe wijze van normering.

Er is inzichtelijk gemaakt wat er allemaal komt kijken bij de overstap van de overschrijdingskans naar de overstromingskans voor de waterschappen. En hoe dit in een haalbare samenhang kan worden geïmplementeerd. Het resultaat (zie bijlage) is een implementatiestrategie met concrete handvatten in de vorm van een heldere en stimulerende tekst en een activiteitenkalender, gericht op directeuren en bestuurders van waterschappen, om uiteindelijk te komen tot realisatie van HWBP-projecten en klaar te zijn voor de vierde toetsronde.

Downloads: