Integraal model voor de gevolgen van een hevige regenbui

Integraal model voor de gevolgen van een hevige regenbui

23 maart 2016

De kern Elspeet in de gemeente Nunspeet heeft de laatste jaren te kampen gehad met wateroverlast als gevolg van extreme neerslag. De gemeente heeft Antea Group gevraagd om inzicht te geven in de oorzaak van de problematiek en oplossingsrichtingen te verkennen.

Businesslijnen:

Antea Group heeft in Elspeet de innovatieve methode toegepast waarin diverse databronnen, zoals het rioolmodel, het watermodel (oppervlaktewater) en het bovengrondse model (maaiveld), bundelen. Met dit integrale model wordt inzichtelijk gemaakt hoe het regenwater tijdens een extreme bui bovengronds afstroomt en waar dit kan leiden tot hinder of overlast. Door deze voorspellingen te vergelijken met praktijkervaringen van de gemeente, brandweer en burgers wordt het model nog beter. Vervolgens worden de resultaten op kaart en in 3D-animaties gepresenteerd zodat het gedeeld kan worden met een breed publiek.