dijkstabilisator

Kom kijken op de proeflocatie van de JLD-Dijkstabilisator

15 juni 2015

Antea Group en haar partners nodigen geïnteresseerden uit om op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni een kijkje te nemen op de proeflocatie van de JLD-Dijkstabilisator. Een volgende fase in de ontwikkeling dient zich aan; er wordt gestart met de bezwijkproef. Een prachtig moment om dit te demonstreren voordat het project daadwerkelijk van start gaat.

Van 09.00 uur tot 16.30 uur kunt u terecht op de proeflocatie in Purmerend. Via deze link kunt u zich aanmelden.

Samen met partners JLD Contracting BV, Wiertsema & Partners en Waterschap Rivierenland werkt Antea Group sinds 2013 aan deze innovatieve dijkverbeteringstechniek. Antea Group stelde de rekenmethodiek op en begeleidt de test- en validatiefase (full-scale proef), de detail engineering en de monitoring in opdracht van JLD Contracting BV.

Het doel van de JLD-Dijkstabilisator is het verbeteren van de binnenwaartse stabiliteit van de dijken (Macrostabiliteit). Deze techniek is binnen de POV macrostabiliteit, een programma binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) ontwikkeld.