kunstgrasalliantie kunstgras recyclen circulair

Kunstgrasalliantie voor circulaire verwerking kunstgrasvelden

4 maart 2019

De grote kunstgrasleveranciers en -aannemers in Nederland slaan de handen ineen om de verwerking van end-of-life kunstgrasvelden circulair te maken. Antea Group sluit zich aan bij deze kunstgrasalliantie.

Businesslijnen:

De bedrijven CSC Sport / Greenfields, Domo Sports Grass / SLG en Antea Sport / Edel Grass vormen hiertoe samen met GBN, een dochteronderneming van Strukton, een Alliantie van samenwerkende kunstgrasleveranciers en -aannemers. In de komende maanden openen GBN en de Alliantie een verwerkingsfaciliteit voor hoogwaardige, transparante en circulaire verwerking van de Nederlandse kunstgrasvelden, waarin tevens de volledige materiaalstroom – van input tot output – volgbaar en traceerbaar is.

Binnen de Alliantie worden de noodzakelijke middelen (o.a. financieel, kennis, ervaring en capaciteit) ondersteund door de deelnemende sectorpartijen. De Alliantie wordt de aanjager van een initiatief waarvan deelname voor de hele sector open is. In de komende maanden wordt het gesprek aangegaan met belangrijke stakeholders binnen en buiten de branche om te onderzoeken hoe er op korte termijn een werkelijk branche-brede samenwerking kan ontstaan.

Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar info@kunstgrasalliantie.nl.