Landmakersdag: “Nederland is de gaafste en groenste metropool om te wonen, recreëren en werken”

Landmakersdag: “Nederland is de gaafste en groenste metropool om te wonen, recreëren en werken”

21 oktober 2015

In het Jaar van de Ruimte wordt gewerkt naar het Manifest2040. Inmiddels is het ‘Manifest2040 in wording’ gepubliceerd. Tijdens de Landmakersdag op 20 oktober jl. in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam is in de middag kritisch gekeken naar de opgaven, principes en praktijken. ‘s Avonds hielden vijf landmakers pitches voor aanscherping van het Manifest. Hester Lindeboom en Just Verhoeven waren namens Antea Group aanwezig.

De pitches richtten zich op de ruimtelijke opgaven en de planningsprincipes. De stellingen zijn grotendeels door de landmakers aangenomen. Wel mag het Manifest een nog sterkere ambitie voor de toekomst van Nederland uitspreken: “Nederland is per slot van rekening de gaafste en groenste metropool om te wonen, te recreëren en te werken”.

Iedereen kan nog tot 15 november zijn of haar bijdrage op het Manifest2040 op www.wijmakennederland.nl delen. Op 15 december 2015 wordt het Manifest2040 tijdens de slotbijeenkomst in Amersfoort aangeboden aan Minister Schultz van Haegen.