Masterclass BRZO 2015 wordt gegeven door Antea Group

Masterclass BRZO 2015 wordt gegeven door Antea Group

21 juli 2015

Impact BRZO 2015

Tijdens de masterclass Seveso III en de stappen naar geoptimaliseerde bedrijfsprocessen, nemen wij u stapsgewijs mee in het proces. Vanuit onze expertise in de BRZO-markt laten wij zien wat de impact van Seveso III is. Van een efficiënte en veilige invulling van het ontwerpproces tot en met het in bedrijf nemen van de plant. Dit doen we aan de hand van een praktisch instrument: ‘life line cycles’ – een overzicht van de verschillende risico-beheersingsaspecten en de daarbij behorende studies en wettelijke verplichtingen. De nadruk wordt gelegd op de veranderingen die er optreden in dit krachtenveld.

De masterclass geeft u inzicht in alle hierboven genoemde aspecten en maakt u bewust van de mogelijkheden en keuzes. Met gerichte adviezen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit.

Geef u snel op via deze link!