map panama canal

Masterplan voor het Panamakanaal

17 augustus 2015

Antea Group gaat in opdracht van de Autoridad Del Canal De Panama (ACP) het masterplan voor een gebiedsontwikkeling aan het Panamakanaal verzorgen. Het gaat om de ontwikkeling van de Westelijke Oever aan de kant van de Pacifische Oceaan. De oppervlakte van het gebied is 1.200 ha. In het masterplan wordt bepaald hoe het gebied gemoderniseerd en commercieel optimaal gebruikt kan worden.

ACP houdt zich namens de regering van Panama bezig met de exploitatie (grotere volumes en nieuwe grondstoffen zoals LNG, vloeibaar aardgas), het onderhoud en de modernisering van het Panamakanaal. Dit moet bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling van het gebied.

Antea Group bepaalt het strategische kader, beoordeelt het gebied en voert een marktanalyse uit. Daarnaast wordt een raamwerk voor commerciële en industriële activiteiten opgesteld, wat uitgewerkt wordt in het masterplan. 

Antea Group won de tender en werkt vanuit Nederland en Colombia aan het project. Overige projectpartners zijn Stig en CroonenBuro5. 

Op 10 augustus was de startbijeenkomst van het project. Het gehele plan moet in maart 2016 opgeleverd worden. 

(Op de foto: Richard Smallegange, Antea Group en Dr. Ricardo Ungo, ACP)