Meerwaarde AG aangetoond bij Formatieonderzoeken VTH-taken

Meerwaarde AG aangetoond bij Formatieonderzoeken VTH-taken

16 december 2015

Antea Group voert twee formatieonderzoeken uit voor de gemeenten Duiven en Westervoort. Beide gemeenten verzochten Antea Group om formatieonderzoeken uit te voeren voor de VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). De onderzoeken dienen inzicht te geven in de producten, werkprocessen en kentallen omtrent de VTH-taken tezamen met de risico’s.

In tegenstelling tot de concurrent gebruikt Antea Group een door ons zelf ontwikkeld Besturingsmodel. Op basis van dit model kan de werkelijk benodigde formatie berekend worden. Er wordt meer dan alleen gekeken naar een vergelijkingsgetal op basis van het aantal inwoners van een gemeente. Antea Group kijkt veel verder dan dat; we kijken naar taken, producten, werkprocessen en prognoses, maar ook naar risico’s en klachten. Dit geeft de opdrachtgever comfort en het gevoel aan knoppen te kunnen draaien. Zo overtuigen we de klant van onze meerwaarde.