MENSEN MAKEN DE REGELS TIJDENS SYMPOSIUM ALMERE

MENSEN MAKEN DE REGELS TIJDENS SYMPOSIUM ALMERE

Juristen en planologen vertellen op symposium mogelijkheden nieuwe Omgevingswet

15 november 2013

Tijdens het symposium met de titel "Mensen maken de regels" in de raadszaal in Almere op 14 november werd uitgebreid gesproken over de kansen en mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet. Tijdens dit symposium vertelden enkele juristen en planologen over de kansen en mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet.

Maarten Engelberts van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beet de spits af met zijn visie. Hij bracht onder de aandacht dat binnen de Omgevingswet ruimte is voor belangenafweging op lokaal niveau, waarbij het instrumentarium bestaat uit de instrumenten: omgevingsvisie, programma, algemene regels, omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit. Een vraag uit de zaal was vervolgens waarom de omgevingsvisie niet verplicht kon worden gesteld. Engelberts legde hierna uit dat dit nog steeds mogelijk is, namelijk via een amendement in de Tweede Kamer.

Robert Forkink van Antea Group gaf aan dat ook ambtenaren mee moeten veranderen. Ambtenaren vullen vaak de mening van hun bestuurders in, namelijk dat zij geen risico willen nemen en daarom alles in het werk stellen om ‘Raad van State-proof’ te zijn. Vaak is dat ook zo: zowel ambtenaren als bestuurders vertonen risico-mijdend gedrag. Volgens Forkink moet de wetgeving leesbaar worden gehouden en moet de verantwoordelijkheid meer bij de initiatiefnemer liggen. Daarnaast moeten regels niet te complex worden gemaakt. De knelpunten geven aan dat de problemen veelal niet zitten in wetgeving, maar in interpretatie en feitelijke toepassing van die regels. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor de Omgevingswet.

Henk Meijer, projectmanager van de Floriade die in 2022 in Almere gehouden wordt, maakte zich sterk voor de kansen van de Omgevingswet op de lange termijn. Voor het ontwikkelen van het gebied van de Floriade, gelegen aan en rondom het Weerwater, werden een Nota van Uitgangspunten, een gebiedsontwikkelingsplan en eenuitvoeringsplan opgesteld. Almere is een unieke plek voor de Floriade, omdat het met één been in de Randstad als metropolitane regio staat en met het andere been in de Flevopolder, die vooral gekenmerkt wordt door de landbouw. Dat geeft bij uitstek een kans om deze bijzondere eigenheden met elkaar te combineren en te vertalen naar een ideale ‘Green City’.