Sittard

Mijn Zuid, Sittard

overzichtelijk, leefbaar en veilig samen met bewoners

26 mei 2015

Antea Group start in Sittard een participatieproces in wijk de Achtbunder. Meer dan 100 sloopwoningen maken ruimte voor een nieuw inrichtingsplan. Belangrijk is dat de sfeer en eigenheid van de oude wijk behouden blijft. Uniek is de nauwe samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen, woningbouwvereniging ZOwonen en de bewoners van de wijk Achtbunder.

Inspraak ontwerpfase

Voor de wijk Achtbunder wordt er op basis van bewonersparticipatie een nieuw ontwerp gemaakt. Dit met consensus van direct betrokken partijen, lees bewoners, ZOwonen en gemeente. Antea Group organiseert voor de bewoners een integraal ontwerpproces met een belevingsscan, haal-, werk- en brengsessies. Het doel is overeenstemming bereiken tussen alle betrokken partijen over de herinrichting van hun wijk. Dit gebeurt binnen een taakstellend budget. Met als doel om Achtbunder een overzichtelijke, leefbare en veilige wijk te maken.

Voorbereiding en uitvoering

Antea Group is verantwoordelijk voor de voorbereiding van deze herontwikkeling en de uitvoering daarvan. Eind 2015 moet de eerste schop in de grond gaan.