Minister Van Nieuwenhuizen tekent ontwerptracébesluit N35 Nijverdal – Wierden

Minister Van Nieuwenhuizen tekent ontwerptracébesluit N35 Nijverdal – Wierden

22 november 2017

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het ontwerptracébesluit (OTB) N35 Nijverdal-Wierden ondertekend; het eerste OTB in haar rol als minister. De handtekening markeert een belangrijke stap in de procedure om te komen tot opwaardering van de weg. Antea Group heeft er voor gezorgd dat deze stap drie maanden eerder komt dan was voorzien.

In november 2016 heeft Antea Group van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om het (ontwerp)tracébesluit, het aanbestedingsdossier en alle bijbehorende onderzoeken uit te voeren. De aanpak van Antea Group was er op gericht om, in samenwerking met de stakeholders, sneller tot een OTB te komen. Deze succesvolle aanpak heeft geleid tot een versnelling van 3 maanden. Minister Van Nieuwenhuizen: “De regio heeft een ambitieus plan van aanpak voor de N35 waaraan we graag een bijdrage leveren. De weg wordt veiliger en het verkeer gaat beter doorstromen. We zorgen ervoor dat de regio beter te bereiken is en dat is goed voor de regionale economie.”

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid tussen Nijverdal en Wierden te verbeteren, wordt dit deel van de N35 opgewaardeerd naar een autoweg. De weg krijgt twee rijbanen met elk twee rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen en wordt opgewaardeerd naar 100 km/h. Veel partijen en omwonenden zijn vanaf de start van dit project betrokken bij de plannen en hebben een bijdrage geleverd.

Het ministerie legt het door Antea Group opgestelde OTB en MER ter visie van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018. Iedereen kan dan reageren op de plannen.