Nieuw plan bevaarbaar maken kleine vaarwegen Noardwest Fryslân

This node is unpublished.
16 november 2011

Heerenveen, 16 november 2011 - De werkgroep Lytse Farwegen heeft dinsdag 15 november gedeputeerde Hans Konst van de provincie Fryslân een adviesrapport aangeboden over het bevaarbaar maken van de kleine vaarwegen tussen Bolsward en Franeker. De overhandiging vond plaats tijdens een gebiedsbijeenkomst van het Gebiedsplatform Noardwest Fryslân.

Lees het volledige persbericht.

Meer informatie:
Chris Kramer
Senior adviseur Infrastructuur
Telefoon:  (06) 53 67 93 50
E-mail: chris.kramer@anteagroup.com