Omgevingsmanagement en participatie

Omgevingsmanagement en participatie

Omgevingsmanagement en participatie Nieuwe ontwikkelingen, methoden en inzichten onder de loep in Pakhuis de Zwijger

18 september 2017

Onze wereld verandert razendsnel, en wordt steeds complexer. Hoewel omgevingsmanagement een beproefde werkwijze is om projecten met draagvlak te realiseren, is continu leren en innoveren van onze werkwijze cruciaal voor het blijvende succes daarvan. Antea Group, Tertium en WesselinkVanZijst verzorgden 6 september jl. in Pakhuis de Zwijger een inspiratiemiddag waarin nieuwe ontwikkelingen en inzichten centraal stonden. Ca. 25 aanwezigen - overheden én bedrijven – gingen op deze middag onder regie van Geert Roovers met elkaar in gesprek.

Marc Wesselink (WesselinkVanZijst) en Menno van der Veen (Tertium) trapten af en schetsten hun beelden over ontwikkelingen en essentiële dilemma’s in omgevingsmanagement. Eelke sprak over de noodzaak tot het anticiperen op vergrijzing en digitalisering. Marc kwam met een krachtig pleidooi voor het versneld professionaliseren van omgevingsmanagement. Hij riep op om persoonlijk leiderschap veel serieuzer te nemen, professioneler verantwoording af te leggen en SOM te ontwikkelen als organisatiecompetentie. Menno ging vanuit de RAP-methode in op de rol van relaties in een gebied en de impact van initiatieven en projecten op deze relaties. Ook de rol van de Omgevingswet, de ruimte die daarmee voor participatie ontstaat en hoe deze concreet kan worden vormgegeven, kwam nadrukkelijk op tafel. Deelnemers gingen tenslotte zelf met de nieuwe methodes aan de slag aan de hand van een complexe infrastructuurcasus.

Met de succesvolle middag – die naar meer smaakt – combineerden organisatie en sprekers hun ruime ervaring met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en bevestigden zij hun leidende rol in de wereld van omgevingsmanagement en participatie.

Meer weten of geïnteresseerd in het vervolg? Meld u dan hier aan en blijf op de hoogte!