Ondersteuning landelijke Helpdesk Water

Ondersteuning landelijke Helpdesk Water

26 oktober 2015

Antea Group is wederom gevraagd om de website van de Helpdesk Water te moderniseren. Dit is nodig vanwege de ontwikkelingen rondom waterkwaliteit. Helpdesk Water kiest bewust voor Antea Group vanwege het vertrouwen, kennis en kwaliteit van onze werkzaamheden die we tijdens eerdere projecten hebben laten zien.

Tags:

Helpdesk Water ondersteunt waterprofessionals bij de overheid en de markt. Op hun website vind je diverse dossiers met informatie. Niet enkel wet- en regelgeving wijzigen regelmatig, maar ook inzichten in het waterbeheer. Zo is voor waterkwaliteit lange tijd sterk gekeken naar de chemische kant ervan waarbij de ecologie een minimale rol had. De waterbeheerders hebben daar een inhaalslag in gemaakt met de komst van onder andere de Kaderrichtlijn Water. De website van de Helpdesk Water loopt achter deze ontwikkelingen aan. Ook nieuwe thema’s zoals verzilting door klimaatverandering en microplastics waren tot nu toe onderbelicht gebleven.

Helpdesk Water heeft Antea Group gevraagd om het dossier emissiebeheer op haar website te moderniseren in een dossier waterkwaliteit. Dit is een hele uitdaging die aan Antea Group is toevertrouwd. Voor ons een duidelijke bevestiging dat we over de juiste kennis en kunde beschikken om dit project op te pakken!