Onderzoek Noorse steen bespaart alleen in Groningen al €25 miljoen

Onderzoek Noorse steen bespaart alleen in Groningen al €25 miljoen

9 mei 2016

Als onderdeel van het dijkverbetering project Eemshaven-Delfzijl heeft Bert de Wolff namens Antea Group het onderzoek naar de stabiliteit van de Noorse steen begeleid. In opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest voerde kennisinstituut Deltares het onderzoek uit in de Deltagoot.

Deze verkenning ging om de stabiliteit van met beton ingegoten Noorse steen. Volgens de oude theoretische rekenmethodes moest deze vervangen worden. Het onderzoek wijst uit dat de Noorse steen voldoende sterk is om alle mogelijke golfaanvallen te weerstaan, wat betekent dat de vervanging van de steen niet nodig. En daarmee dus een kostenbesparing.

Vanaf medio 2014 is Antea Group intensief betrokken bij de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, waarbij over 12 kilometer de dijk verbeterd moet worden. In opdracht van waterschap Noorderzijlvest verzorgen wij het technisch management en contractmanagement. Daarnaast ondersteunt Antea Group het waterschap bij de benodigde ruimtelijke procedures, de verwerving van gronden en het opstellen van de samenwerkingsoverkomsten met verschillende stakeholders.

Voor het jaarverslag van Deltares maakte Bert de Wolff de volgende: