Onderzoek Omgevingswet; feestje voor ruimtelijke ordenaars

Onderzoek Omgevingswet; feestje voor ruimtelijke ordenaars

6 juli 2016

‘Waar staan de Nederlandse gemeenten met de voorbereiding op de Omgevingswet?’. Die vraag stelden Binnenlands Bestuur en Antea Group de afgelopen maand aan de gemeentelijke professionals. Opvallendste resultaat: het is vooralsnog een feestje van de ruimtelijke ordenaars.

Hieronder een korte uiteenzetting van de onderzoeksconclusies. Een nadere toelichting is te lezen in het artikel in de bijlage dat in Binnenlands Bestuur 12 verscheen. Ook hier is een analyse van het onderzoek te lezen.  

  1.  Er zijn meer organisaties gestart met het implementatieproces van de Omgevingswet dan verwacht (plannen van aanpak en het benoemen van een projectleider). Deze plannen van aanpak bevinden zich vooral nog in de voorbereidende fase.
  2. Ruimtelijke ordening heeft het primaat op de Omgevingswet, zowel ambtelijk als bestuurlijk. 
  3. De kennis van de Omgevingswet in de organisaties (breed) is nog onvoldoende. Niet voor wat betreft de invullers van de enquête, maar met name de kennis in de organisatie bij andere collega’s.
  4. Ook het integraal werken vraagt om een vroegtijdige aanpak in het implementatieproces. De omgevingsvisie is als instrument zeer geschikt om deze (horizontale) integraliteit te benaderen.
  5. Budgetreservering is een aandachtspunt voor met name de instrumentele (digitale) uitwerking.
  6. Organisaties zien het belang van een omgevingsvisie in en starten met het opstellen van deze visie voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
  7. Experimenteren in het kader van de Crisis en herstelwet loont!

 

Downloads: