Onderzoek voor burgerinitiatief Stadsstrand Deventer

Onderzoek voor burgerinitiatief Stadsstrand Deventer

5 februari 2016

Antea Group gaat de haalbaarheid van een stadsstrand in Deventer onderzoeken. Het ingenieurs- en adviesbureau biedt hiermee de helpende hand aan Deventenaar Koos Janssen, bedenker en initiatiefnemer van het plan.

Het stadsstrand zou moeten komen bij de Bolwerksplas aan de IJssel. Het moet een centrale plek worden voor buitenrecreatie en laagdrempelige horeca. Steeds meer bewoners gebruiken deze locatie om te recreëren. Antea Group heeft een vestiging in Deventer en de werknemers daar volgen het initiatief op de voet. 

‘Door de veranderende rol van de overheid zien we dat bewoners(organisaties) steeds vaker initiator zijn van ruimtelijke projecten. Aan de hand van dit plan willen we onderzoeken hoe wij binnen dit speelveld een bijdrage kunnen leveren om initiatieven van de grond te krijgen’, zegt Jeroen Officier, projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling.

Janssen is blij met de gemaakte afspraken:

‘Het wordt voor de gemeente en betrokken instanties makkelijker om goedkeuring te geven aan een plan dat goed en uitgebreid is onderbouwd. Dat heeft meer effect dan wanneer ik iets op een bierviltje aanlever.’