Opening 200e Cruyff Court

Opening 200e Cruyff Court

4 juni 2015

Het 200e Cruyff Court is op dinsdag 2 juni wereldwijd geopend. Paralympisch kampioene en naamgeefster Marlou van Rhijn verrichte de openingshandeling. Antea Group Sport is verantwoordelijk voor de aanleg van dit speciale court.

Businesslijnen:

Het veld is aangelegd bij de Mytylschool Drostenburg. Dit is een school in Amsterdam Zuidoost voor leerlingen met een lichamelijke- of meervoudige handicap of een chronische ziekte. Dit Speciaal Cruyff Court is door Antea Group Sport aangepast aan de behoeften en wensen van kinderen met een handicap. Zo is er een toplaag aangebracht die heel goed te gebruiken is met een rolstoel. Ook is er rekening gehouden met de juiste kleuren voor de gebruikers.