Envi criterium onderzoeksmethode

Optimale invulling EMVI-criterium Duurzaamheid

18 januari 2018

Antea Group maakt samen met diverse overheden al meer dan tien jaar moderne prestatiecontracten voor het instandhouden van de openbare ruimte. We vragen bij aanbestedingen aan de aannemers door middel van een EMVI-criterium hoe zij met duurzaamheid omgaan.

Regelmatig betreft dit de zonnepanelen op het dak van hun kantoor en de bereikte trede op de CO2-prestatieladder. Deze antwoorden zorgen er vaak voor dat aannemers niet veel van elkaar verschillen en het zegt nog erg weinig over een duurzame aanpak van het werk zelf.

EMVI-criterium Duurzaamheid

Antea Group adviseert opdrachtgevers om hier anders mee om te gaan. We zijn in staat om de vraag van het EMVI-criterium ‘Duurzaamheid’ zo in te richten dat de aannemers die echt duurzaam werken, zich duidelijk van andere partijen onderscheiden. Zo hanteren we een tabel waarbij de aannemer moet aangeven welk aandeel van het grasmaaisel hij gaat verwerken in de vorm van bijvoorbeeld grasraffinage (= onder andere het terugwinnen van eiwitten uit het maaisel), hoogwaardige vergisting (= productie biogas en vezels uit het gras) of compostering (= bodemverbetering).

Onderzoeksmethode

We zien in de praktijk dat aannemers duidelijk van elkaar verschillen en dat een duurzame aanpak van het werk ook daadwerkelijk beloond wordt. We hebben in dit kader ook een onderzoeksmethode opgesteld, waarmee we de kwaliteit van het grasmaaisel beoordelen. Hierbij verbinden we de ambitie van de opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid aan de mogelijkheden die grasvegetaties bieden. Eventuele aanpassingen in de bestaande beheerstrategie leveren daarbij een hogere kwaliteit van het maaisel op en daarbij een meer duurzame samenleving met een circulaire economie.

Meer weten over de onderzoeksmethode? Neem contact op met Johan van Heugten.