benchmark

Persbericht: Landelijke Benchmark Beheer Openbare Ruimte van start

29 september 2016

Heerenveen, 28 september 2016 – Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group start in oktober met de landelijke Benchmark Beheer Openbare Ruimte. De benchmark wordt voor de derde keer uitgevoerd en biedt inzicht in de prestaties en ontwikkelingen van gemeenten op het gebied van arealen, kwaliteit, kosten en beleid bij het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Gemeenten kunnen zich tot medio oktober aanmelden voor de benchmark.

Jaarlijks gaan er tientallen miljoenen euro’s om in het aanleggen, onderhouden en beheren van de openbare ruimte. Veel gemeenten vragen zich af hoe zij het doen ten opzichte van andere
gemeenten. Een vraag die zeker bij de begrotingsbehandeling, nota kapitaalgoederen, beleidsnotities of beheerplannen ter tafel komt. De benchmark geeft antwoord op deze en andere vragen. Van verharding tot en met het groen De benchmark sluit aan op landelijke standaarden en richt zich op alle kapitaalgoederen: van verharding tot openbare verlichting, van meubilair tot en met het openbaar groen. Wegen en groen zijn belangrijke pijlers binnen de benchmark. De beeldkwaliteit komt aan bod, evenals het areaal en de kosten van wegen, stedelijk groen, bomen en speelvoorzieningen.

CROW: van elkaar leren

De benchmark omvat het gehele beheerproces: van ambitie tot en met contracten. ‘Een benchmark is voor gemeenten een prachtig instrument om van elkaar te leren’, stelt Harro Verhoeven van CROW. ‘CROW ontwikkelt standaardmethoden waardoor kwaliteit en kosten van gemeenten beter vergelijkbaar worden. Zo wordt benchmarking steeds nuttiger en leerzamer.’
‘Kijken en vergelijken is voor het management en de vakman erg nuttig’, vindt Peter de Visser, hoofd Stadsbeheer in Zoetermeer. ‘Dat levert bewoners betere kwaliteit voor hun belastinggeld.’ Bram Brouwers, coördinator Team BOR in Valkenswaard, vult aan: ‘De onderlinge vergelijking tussen gemeenten is interessant. Daarnaast gebruik ik deze benchmark om te toetsen in hoeverre mijn beheerders snel de benodigde gegevens kunnen aanleveren. Zodat ik de informatie paraat heb en gericht kan bijsturen.’

Uitvoerig trendrapport en online vergelijken

De deelnemende gemeenten krijgen toegang tot een online module met overzichtelijke dashboards om prestaties te vergelijken. Alle gemeenten worden in de module opgenomen op basis van landelijke sets kengetallen. Bij deelnemers aan de benchmark kan meer in detail ingezoomd worden op aspecten zoals samenstelling van het areaal, kwaliteit en kosten. Daarnaast ontvangen benchmark-deelnemers een uitgebreid trendrapport. Hierin brengt Antea Group de benchmarkgegevens voor heel Nederland samen. We gaan in op verschillende beheerprocessen en indicatoren en benoemen de best practices.

Update: Benchmark afgerond

De Benchmark is inmiddels afgerond. Benieuwd naar de resultaten? Klik hier om ze te bekijken.